Sparklet og slipt.
Kontrollerer ujavnheter, sparkler
og sliper.
Planen har vært å bygge en modell av båten vår i flere år. Når den nå skal bygges fra intet,
uten tegninger, må du ta en masse mål.
Det hele begynte for flere år tilbake, så stoppet det helt opp, for så å starte opp på ny.
Etter litt til og fra ble det byggestart, sommeren 2014. Dette er nok ikke den enkleste
måten å lage en modellbåt på, først å lage plugg for så å støpe skroget i pluggen. Men
siden jeg ønsket den identisk med originalen, ble det denne måten jeg måtte velge.
Tenkte først å lage den i M=1:8, men den ble den veldig stor. Trodde det skulle bli fint
med en stor modell, men så stor ble alt for stor.
Havnet til slutt med å lage den i målestokken 1:10, som nå er den endelige størrelsen.
Nederste dekk.
Litt annen vinkel etter fylling med
skum.
Nederste dekk.
Nederste dekk.
Nederste dekk.
Nederste dekk.
Alle spantene.
Alle spantene.
Alle spantene.
Alle spantene.
Alle spantene.
Sammensetting av kjølen for å kunne dele
støpeformen etter ståping.
Montering av spanter.
Fiskeperspektiv!
Fiskeperspektiv!
Fiskeperspektiv!
Fiskeperspektiv!
Fiskeperspektiv!
Skalafart = driginalfart x kvadratet av målestokk = Skalafart i knop.
Fant på nettet, at vekten på modellen skulle være:
Originalbåtens vekt x (skala forholdet)3 = Modellvekten i Kg.
Dvs vår båt veier +/- 12 000kg, som gir en modellvekt på 12kg.
Syntes det hørtes mye ut.
Men det kan jeg sjekke når jeg får modellen på vannet, for jeg har merket av vannlinjen..
3
Da er pluggen "avformet".
Formen sett uttenfra.
Byggeprosessen:
Byggeprosessen:
Alle spantene er tegnet.
Nederste dekket er ferdig tegnet.
Hoveddekket ferdig tegnet.
"Fiskeperspektiv" må man jo ha med.
Hoveddekk.
Hoveddekk.
Hoveddekk.
Hoveddekk.
Hoveddekk.
Kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkkenet tegnet fra siden.
Her er det ferdige skroget som omsider er tatt ut av formen. Fenderlistene var
ikke lette å få løs, men de kom til slutt.
Læringskurven har så langt vært bratt, veldig bratt. Har aldrig lagd plugg, støpt
form for så å støpe skrog i.
Men det gikk til slutt.
Salongen tegnet fra siden.
Salongen.
Salongen.
Salongen.
Salongen.
Salongen.
"Kontrollerte vekten" i forhold til oppmerket vannlinje på skroget.
Fant ut at båten lå litt lavt i vannet med en full kanne med
frostvæske 12,4 kg + egenvekten av glassfiberskroget på 3 kg.
Totalt 15,4 kg.
Dvs regnestykket lenger opp for å regne ut skalavekten, stemmer
ganske bra.
Da var propellene kjøpt inn.
Her som på originalen, BB-propeller
har mindre diamenter en SB.
Rorene må
endres (streken),
for å få rett
formen i forhold
til originalen.
Fant beregning av skalafart på nettet.
Der er det originalfarten x kvadratet av skalatallet som gir modellfart.
DVS
Ca. 8 knop x (kvadratet av 10 som er) 3,16 = skalafart på 2,53 knop.
Mini Tarpoon.
Der var thrusteren vell i
"havn". Originalen har jeg
brukt 3-4 ganger på 9 år, så
behovet er vel ikke så stort.
Det er faktisk ikke to slikkepotter.
Rorene er nå støpt inn i glassfiber og
klare for forming som originalen.
Gjennomføringene for rorene ferdig innstøpt og
klare for montering av ror.
Her nærmer det seg original designe.
Så var thrusteren på "veg inn".
Da var dekket limt fast med
smeltelim, for så å lime det fast
med glassfiber på undersiden.
Klar for montering av propeller. Rorene er på plass i gjennomføringene.
Sagbruk.
Høvleri.
Høvleri.
Da var søppel forvandlet til miniplank.
Da var søppel forvandlet til miniplank.
Teaken til akterspeilet, kommer fra originalen.
Dette er nesten det viktigeste på båten, teaken på akterspeilet.
"Søppelet" ser greit ut når det bare blir litt bearbeidet.
Båten sett bakfra.
Akterspeilet.
Akterspeilet.
Akterspeilet.
Akterspeilet.
Akterspeilet.
Nå begynner overbygget å ta form.
Det blir som på originalen, glassfiber i skroget og x-finner i overbygget
6.175
"Måkeperspektivet" ferdig tegnet.
FB'n.
FB'n.
FB'n.
FB'n.
FB'n.
43
876
1.575
Mini Tarpoon.
Mini Tarpoon.
Mini Tarpoon.
Mini Tarpoon.
Mini Tarpoon.
Søppel.
Sagbruk.
Søppel.
Demontert teak
dekk, fra originalen.
Demontert teak
dekk, fra originalen.
Tilbake til:
Start-siden.
Tilbake til:
Start-siden.
Tilbake til:
Start-siden.
Tilbake til:
Start-siden.
Tilbake til:
Start-siden.